Lexington Classic - Pendleton Whisky Velocity Tour

Lexington, KY

Knoxville Invitational - Pendleton Whisky Velocity Tour

Knoxville, TN

Youngstown Invitational - Pendleton Whisky Velocity Tour

Youngstown, OH

Youngstown Invitational - Pendleton Whisky Velocity Tour

Youngstown, OH

Lufkin Bull Bash - MDBTC

Lufkin, TX

Dayton Rumble - Pendleton Whisky Velocity Tour

Dayton, OH

Neighborhood Ford Store Challenge - Pendleton Whisky Velocity Tour

Wheeling, WV

Neighborhood Ford Store Challenge - Pendleton Whisky Velocity Tour

Wheeling, WV

Alexandria Invitational - Pendleton Whisky Velocity Tour

Alexandria, LA

Grand Forks Chute Out - Pendleton Whisky Velocity Tour

Grand Forks, ND

Wichita Classic - Pendleton Whisky Velocity Tour

Wichita, KS

Pendleton Whisky Velocity Tour

*Window Rock, AZ

Pendleton Whisky Velocity Tour

Des Moines, IA

Pendleton Whisky Velocity Tour

Toledo, OH